site logo

Quality Control

We own professional quality management and process inspection team.

Our Vision

To do world-class equipment manufacturers and service providers of plywood.

Certification

Passed the CE and ISO9001:2008 Quality management system certification.

S i n c e 1 9 5 6

Our History

63

Patents

220

Employees

106075

Building size

Hot Products

Plywood Trimming Saw

Վինիրի պտտվող կլիպեր

Նրբատախտակի թեժ մամուլ

Նրբատախտակ սառը մամուլ

Mesh Veneer Dryer

Roller Veneer չորանոց

Little Diameter Log Saw Line

View More